Duyurular & Etkinlikler

Hızlı Erişim

» BAPSİS

» AVESİS

» WEB OF SCIENCE

» YÖK

» TÜBİTAK

» SCOPUS

İSTKA 2021 YILI ÇAĞRILARI
İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı çağrıları kapsamında 4 Mali Destek Programı ilan edilmiştir. İstanbul'daki kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak hazırlanan 2021 yılı Mali Destek Programları ile toplam 200 milyon TL büyüklüğündeki yenilikçi ve nitelikli projeler desteklenmesi hedeflenmektedir. 
 
Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı ile 80 milyon lira, Girişimcilik Mali Destek Programı ile 40 milyon lira, Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı ile 20 milyon lira, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile 60 milyon lira desteğe hak kazanan projelere aktarılacaktır.
 
 
Araştırma ve Planlama Rektör Yardımcılığınca, Üniversitemiz araştırma altyapısını geliştirecek ve bu yolla İstanbul ve Bölgemizin kalkınmasına katkıda bulunacak projeler belirlenerek başvurular için gerekli destek sağlanacaktır. Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında çalışan öğretim elemanlarımızın başvuru talepleri toplanacaktır. Bu kapsamda, fen bilimleri alanında, aşağıda belirlenen dört adet stratejik hedefe yönelik hazırlanacak projelerin destelenmesine öncelik verilecektir*: 
 
1. Savunma Sanayi Teknolojileri
2. Dijital Teknolojiler
3. Biyoteknoloji ve Medikal Teknolojileri 
4. Temiz Enerji Teknolojileri 
 
Proje önerisinde bulunmak isteyen akademisyenlerimizin, ekte sunulan “Mantıksal Çerçeve Tablosunu” doldurarak en geç 22 Ocak 2021 tarihine kadar ytu.istka@gmail.com adresine teslim etmeleri rica olunur.