Hızlı Erişim

» BAPSİS

» AVESİS

» WEB OF SCIENCE

» YÖK

» TÜBİTAK

» SCOPUS

Dış Destekli Projeler
BAP Koordinasyon Birimi İhtiyaç Belgesi Formu (FR-0218)
 
BAP Gerçekleştirme Görevlisi Yazısı (FR-1707)
 
BAP Koordinasyon Birimi İhtiyaç Belgesi Formu (FR-0218)
 
Dış Destekli Projeler Avans Formu (FR-0093)
 
Dış Destekli Proje Avans Formu Bölüm Payı Harcamaları (FR-1472)
 
Dış Destekli Proje Avans Formu Dekanlık Payı Harcamaları (FR-1704)
 
Dış Destekli Proje Avans Formu Rektörlük Payı Harcamaları (FR-1703)
 
Dış Destekli Proje Mahsup-Kesin Hesap formu (FR-1471)
 
Dış Destekli Proje Mahsup-Kesin Hesap Formu Bölüm Payı Harcamaları (FR-1702)
 
Dış Destekli Proje Mahsup-Kesin Hesap Formu Dekanlık Payı Harcamaları (FR-1705)
 
Dış Destekli Proje Mahsup-Kesin Hesap Formu Rektörlük Payı Harcamaları (FR-1706)
 
Hizmet Alımı Hakediş Raporu (FR-1708)
 
Hizmet Alımı Rapor 1-2 (FR-1709)
 
MYS Kullanıcı Formu (FR-1710)
 
Tutanak-Gayri Maddi Hak Alımı (FR-1711)
 
TÜBİTAK Burslu Öğrenci Bilgi Formu (FR-1394)
 
TÜBİTAK Burslu Öğrenci Çalıştırma Formu (FR-1395)
 
Tübitak-Santez Projeleri Bursiyer Bilgi Formu (FR-1100)
 
 
İndirmek istediğiniz formu kalite.yildiz.edu.tr adresinde FR-XXXX numarasıyla aratarak indirebilirsiniz.