Hızlı Erişim

» BAPSİS

» DAPSİS

» AVESİS

» WEB OF SCIENCE

» YÖK

» TÜBİTAK

» SCOPUS

BAP Projeleri
 
YÖK Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği
 
 
 
 
BAP Çalışma Birimi Yönergesi
 
BAP Yönergesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu'nun 29.12.2016 tarihli ve 2016/06-03 sayılı toplantısında alınan kararlar ile yeniden düzenlenmiştir.
 
 
 
BAP Uygulama Esaslar 2020 (Rev.27.08.2020)
 
BAP Uygulama Esasları Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu'nun 20.01.2017 tarihli 2017/1 sayılı toplantıda alınan karar ile yeniden düzenlenmiştir.