Hızlı Erişim

» BAPSİS

» AVESİS

» WEB OF SCIENCE

» YÖK

» TÜBİTAK

» SCOPUS

BAP Projeleri
 
YÖK Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği
 
 
 
BAP Koordinasyon Birimi Uygulama Yönergesi
 
Bu yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu'nun 12.01.2021/01-05 gün ve sayılı Senato kararı ekidir.